departament de tecnologia

Des  d'aquesta àrea es treballen materials, eines, electricitat, electrònica,
mecànica, tecnologies de la informació i la comunicació, pàgines web.

fot3


pràctiques


robotica1
electricitat_1
Tant important com la formació teòrica  és la part pràctica.
La part pràctica d’aquesta àrea la fan els alumnes construint   maquetes , dissenyant circuits...
equipaments


Es disposa de dues aules específiques equipades amb la maquinària i eines específiques :
  •  una aula taller preparada per l’alumnat de primer cicle i 3r de la ESO.
  • Una aula de tecnologia equipada per a l’alumnat de 4t de la ESO i del batxillerat on  es disposa d' equips de pneumàtica, electrònica, automatismes, captura automàtica de dades, torn de pràctiques...