Institut Samuel Gili i Gaya

Departament d'Educació
Institut d'ensenyament secundari
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ


Tríptic publicitari

Informació d'ESO
Informació de BATXILLERAT
Díptic de Batxillerat d'Arts Escèniques, Música i Dansa
Díptic de Batxillerat de Doble Titulació de Batxillerat i Baccalauréat

GiliDub

Calendari
Web oficial de la preinscripció
Normativa
Criteris de prioritat i barem (ESO)
Imprès de sol·licitud (ESO)
Imprès de sol·licitud (BATXILLERAT)
Documentació que cal presentar (ESO)
Documentació que cal presentar (BATXILLERAT)
Relació de sol·licituds valorades (ESO)
  Consulta dels resultats provisionals de la preinscripció (ESO)
Consulta dels resultats definitius de la preinscripció (ESO i BATXILLERAT)
Codi centre: 25002684
Llista del procés de preinscripció (BATXILLERAT)

Darrera actualització:
21-02-2014

Consultes