websitetemplate.org
Perfil del contractant
 
 

Perfil del contractant

Concurs públic


per a l'adjudicació del servei de neteja a l'Institut Samuel Gili Gaya de Lleida

 

L’adjudicació es farà  mitjançant procediment negociat sense publicitat i, tal i com marquen les instruccions del Departament d’Ensenyament, es convida a participar a 5 empreses del territori.

1.- Resolució d'inici de l'expedient

2.- Calendari d'actuacions

3.- Plec clausules administratives contracte negociat

4.- Prescripcions tècniques servei neteja

5.- Resolució de l'adjudicació del contracte de neteja