Artur GuillametDepartament de Tecnologia
Pere Pifarré
Departament d'Anglès 
Departament de Ciències Socials
          lleidaparticipa.cat/institutgiligaya
 
Departament de Matemàtiques 
Departament de Música
          Història de la música en audicions
          Història de la música en video
          Treu el suc al que sona. (Iolanda Dolcet).
 
Departament de Català 
Departament de Castellà 
Departament de Ciències experimentals 
Departament de Tecnologia 
Departament d'Educació Física 
Departament d'Educació Visual i Plàstica 
Moodle 2 Agora                Moodle 2 GiliGaya 

Retorn pàg. principal