Cerca de llibres de la biblioteca de l'IES Gili Gaya


  • Aquesta utilitat permet efectuar cerques de llibres dins la Base de Dades de la biblioteca. Introduint una paraula clau, es mostraran tots els llibres que la continguin dins del camp "Titol", "Autor", "Editorial" i "Llengua".
    Text a cercar:

  • Nota: Per a efectuar la cerca, és aconsellable no utilitzar caracters amb símbols especials, com ara accents, apòstrofs, etc. ja que és possible que no s'hagin introduït, o bé, no s'interpretin correctament. Per aquests casos, és recomana substituir aquests caracters pel símbol "_" (guió baix), aquest símbol fa de comodí i substituirà a qualsevol caracter que es trobi en la posició en que estigui situat. Per exemple, per a cercar el text "Estellés" o el text "Calderón" és preferible escriure "Estell_s" o "Calder_n". També és preferible reduïr les paraules significatives per que siguin més generals, per exemple: "Vega" en lloc de "Lope de Vega". La cerca no és sensible a majúscules i minúscules.